Web portal

Login to the Web portal

Anmeldung in dem Webportal von der Bienenstockwaage
Login to the Web portal

Overview page

Übersichtsseite
Overview page

Data for one beehive

Daten für ein Bienenstock

Data for one beehive

More informations about bee scale

Vzorčna postavitev čebelarske tehtnice

Zentraleinheit

Čebelarska tehtnica za dva panja

Zentraleinheit

Senzorji pod panjem

Senzorji za merjenje teže

Zentraleinheit

Vremenski senzor za merjenje temperature, zračne vlage in pritiska

Solarna celica

Centralna enota

Predstavitev čebelarske tehtnice